شرکت داده پردازی حرفه ای ها

 

برای اولین بار در جهان موفق به كسب  فناوري و پياده سازی روش بهای تمام شده شناسایی ویژه در سيستم های رایانه ای گرديده است .

 

ثبت شركت در سال  1380 تحت شماره   177175  

 

ثبت سیستم حسابداری چندبعدی در  شوراي عالي انفورماتيك به شماره شناسائي   100466 

 

ثبت سیستم اتوماسیون اداری در شورای عالی انفورماتیک به شماره شناسائی    205100  

 

داراي شناسه ملي به شماره  10102195032 

 

دارای شماره اقتصادی   411115394336   

 

سایر دستاورد ها :

 

ارائه حسابداري سه بعدي و چند بعدي  براي اولين بار در جهان

 

ارائه حساب بانكي بدون مغايرت           براي اولين بار در جهان

 

ارائه سود و زيان در لحظه                   براي اولين بار در جهان

 

محاسبه دقيق بهاي تمام شده واقعي         براي اولين بار در جهان

 

عدم انحراف دستمزد و سربار مستقيم به نسبت تعدادي ، ريالي و يا انتخابي        براي اولين بار در جهان

 

 مورد تائيد حسابداران و حسابرسان خبره  حرفه اي  و  مستقل  داخلي و خارجي ميباشد.

 

ما تحقیق کرده ایم          تبلیغ نکردیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  •