Array چاپ Array  پست الكترونيكي

 

 

 

 

آشنايي با روش  ( شناسايي ويژه  )    S.I.M

Specific   Identification   Method

 

 

1 ـ‌ آيا ميدانيد مطابق دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي

( سازمان امور مالياتي كشور )  از ابتداي سال 1378 تهيه و تنظيم صورتهاي مالي مطابق دستورالعمل حسابداري نشريه شماره 122 الزامي شده است .

 

2 ـ آيا مي دانيد مطابق بند 13 بيانيه شماره 8 نشريه 122 يكي از روشهاي محاسبه بهاي تمام شده روش شناسايي ويژه    ( S. I. M.) مي باشد .

 

3 ـ آيا شما از انتخاب روشهاي شناسايي هزينه موجودي كالا نگران هستيد يا به نتيجه مطلوب نرسيده ايد . ما به شما استفاده از

روش (S. I. M.  ) را پيشنهاد مي كنيم .

 

4 ـ آيا مي دانيد مطابق نشريه شماره 160 سازمان حسابداري شماره 8 بند 29  روشهاي پذيرفته شده محاسبه بهاي تمام شده ،

شامل روشهاي  S. I. M.  ـ FIFO      و ميانگين مي باشد .

 

5 ـ آيا ميدانيد روش شناسايي ويژه   ( S. I. M.    )   يكي از روشهاي معتبر جهاني مي باشد .

 

6 ـ آيا ميدانيد براي بدست آوردن بهاي تمام شده واقعي بهترين  گزينه ( S.I.M.) مي باشد .

 

7 ـ آيا ميدانيدجهت انتقال تعدادي و ريالي مواد و كالا بين انبارها و كنترل صحت عمليات بهترين روش ، استفاده از روش ( S. I. M) است .

 

8 ـ آيا ميدانيد با استفاده از اين روش   (  S. I. M.  )   مي توان سيستم توليد ، توزيع و فروش را كنترل نمود .

 

9 ـ آيا ميدانيد جهت طبقه بندي موجودي مواد و كالا بهترين گزينه استفاده از رو ش   (S. I. M.   )  مي باشد

 

10 ـ روش پيشرفته (S. I. M.  ) كه به تازگي مورد استفاده شركتهاي صنعتي و پخشهاي بزرگ دنيا  قرار گرفته  ، نتايج ثمر بخشي

را در قيمت تمام شده محصول و كنترل انبارها بدنبال داشته است .

 

( نشريات اكونوميك )      به نقل از حسابداري  صنعتي مديريتي دكتر سجادي جلد اول و دوم

 

11 ـ ( S.I.M.  )  روش جديد و كاربردي متناسب با شرايط جامع اقتصادي و تجارت امروز است كه در هر لحظه و هر دوره از توليد دستاوردهاي اعجاب برانگيزي

را ايجاد نموده كه كيفيت عالي و قيمت مورد رقابت تنها با روش (S. I. M. ‌  ) قابليت اجرايي دارد .

 

12 ـ آيا ميدانيد اولین شركتي كه در جهان  سيستمي با قابليت اجراي (S.I.M.) ایجاد  نموده  شركت  داده پردازي حرفه اي ها  می باشد.

 

حرفه اي ها با حرفه اي ها كار مي كنند

 

این کتاب هدیه ایست از جانب شرکت داده پردازی حرفه ای ها

 

تهیه کننده: بهزاد جعفري

 

برای دانلود مقاله آشنایی با SIM اینجا کلیک کنید

 

 

  •