Array چاپ Array  پست الكترونيكي

بنام خدا

ويژگي ( حرفه اي ها  )

چند وقت پيش به مطلبي در اينترنت برخورد كردم  كه برام جالب بود ، و خيلي  به دلم نشست و به ديدگاههاي  من نزديك  بود   ، ولي نويسنده آن مشخص نبود و براي ايشان توفيق روز  افزون آرزومندم . در هر صورت  به آن  مقاله  مواردي اضافه شد ، شايد حق مطلب  بهتر  ادعا شود .

 

همه ما به كلمه ( حرفه اي يا  حرفه اي ها ) در آگهي ها و تبليغات

 زياد بر ميخوريم  .

از شنيدن اين كلمه بعضي وقتها به ياد دزد ها و سارقين نمي افتيد ؟

دليل آن چيست ؟

شايد  براي  اينكه سارقين  حرفه اي  افرادي با ضريب هوشي بالا  ميباشند،

ولي متاسفانه از هوش و نبوغ خدا دادي در  راه  نادرست استفاده ميكنند.

اما اين  كلمه  براي  اهل  فن  و تجارت مفهومي به مراتب بالاتر داشته و داراي اهميت و جذابيت ميباشد .

جذابيت اين كلمه براي چيست ؟

اين جذابيت بيشتر براي افرادي است كه با( كم تجربه ها و غير حرفه اي ها ) كار كرده اند و نتيجه مطلوب و مورد نظرشان را نگرفته اند لذا براي رسيدن به هدف خود از توانمندي افرادي كه داراي تجربه لازم هستند و سوابق درخشاني كه در پرونده كاري خود دارند ، بعنوان حرفه اي ها استفاده ميكنند .

و يا از كالاي استفاده كرده اند و متوجه شده اند اين كالا كيفيت لازم را ندارد ، پس سراغ كالائي  با  كيفيت بهتر و قيمت مناسب ميگردند.

 

ياد يك  ضرب المثل افتادم كه  ميگه :

ما  آنقدر  پولدار  نيستيم  كه  جنس  ارزان  بخريم !!!

چرا ؟چون ارزان خريدن يعني دوباره و  دوباره  و  دوباره  خريدن است

 

اصولي  كه  حرفه اي ها  بايد داشته باشند .

 

1 = توكل حرفه اي:

داشتن ايمان و اعتقاد و باور نسبت به قدرتي فراتر از همه قدرت ها كه ميتواند دراوج قله پيروزي و بالندگي،           (خطر غرور و سرمستي)

ودر عمق دره شكست و درماندگي       ( خطر خودباختگي)

كمك رسان انسان حرفه اي باشد

 

 

 

 

2 = تعهدحرفه اي:

احترام به اخلاق و ارزش هاي انساني و  حرفه اي ورعايت همگي وهميشگي آنها و درك و رعايت اصول و رموز انساني و حرفه ايدر اين رابطه ميتوانم به حفظ اسرار مشتري ، رعايت حقوق مشتري ، احترام به خواسته هاي منطقي مشتري ، داشتن وجدان كاري و صداقت در عمل و گفتار  اشاره كنم .

 

3 = تخصص حرفه اي:

تخصص حاصل علم و تجربه است كه ما  را  به  شاهراه  بهره وري ، موفقيت و پيروزي ، و احساس لذت بيشتر از كسب و كار برايمان به ارمغان مياورد .

 

4 = تعلق حرفه اي:

علاقه، اشتياق،دلبستگي،عشق ورزي، انگيزه و روحيه حرفه اي كه باعث شادابي،پويايي، اميدواري، اميدآفريني وبالندگي و برازندگي

ميشود و بزرگترين نيروها براي تحول درحرفه را ايجاد ميكند.

 

5 = تداوم حرفه اي:

پايداري و ماندگاري در حرفه وحفظ ارتباطات باحرفه اي ها ميباشد كه سبب وسعت ديد ،احاطه حرفه اي، افزايش اعتبار و ايجاد حس اعتماد در مخاطبين ميشود و در بهپويي و پيوند مناسب گذشته و حال و آينده مؤثر است.

 

6 = تحول حرفه اي:

خون تازه اي در رگهاي زندگي حرفه اي جاريست كه باعث:

طراوت، شادابي،اثربخشي،ثمربخشي، خلاقيت و نوآوري ميشود.

حرفه اي ها، تحول گرا ، تحول آفرين و تحول پذير هستند.

واز پويايي و تحول استقبال ميكنند .

 

7 = تكامل حرفه اي:

يا همان توسعه ذهني نتيجه كمال جويي هميشگيحرفه اي هاست

وبالاترين سهم را درسبد حرفه اي بودن داراست. حرفه اي ها مسير زندگي حرفه اي را بايادگيري، تحقيق و مشورت به درستي طي ميكنند تا خود را به اوج قله هاي پيشرفت برسانند.

 

8 = توسعه حرفه اي  :

پيشرفت و حركت روبه جلو ، يكي ديگر از خصايص حرفه اي ها  بوده و با به روز نگهداشتن خود سعي در ارتقاي سطح فكري ، كاري ، خود داشته ،

 و از چالشها ، به دنبال فرصتها  ميگردند .

9 = تغيير حرفه اي :

حرفه اي ها افرادي پيشرو ، خلاق ، خط شكن ، عمل گرا  بوده و رفع و اصلاح وتغيير ، بسياري از مسائل ، مشكلات ، و معضلات علمي ، تخصصي ، سياسي ، نظامي ، اجتماعي ، پزشكي ، حاصل نبوغ اين گروه ميباشد .

10 = تعامل حرفه اي :

واقعيت اينست كه ما  وارد دوره  جديدي  از  شرايط اقتصادي  شده ايم  ، كه بايد با  خود  ودنيا  تعامل داشته  باشيم ، اين  وضعيت موقتي  نيست كه  بگويم چند ماه  ديگه  شرايط  عوض  ميشود . چنين و چنان  ميشود . نه  خير  اين  وضعيت  دائم  بوده و ميبايست خود و اطرافيان را نسبت به آن آگاه نموده و با شرايط تازه خود را وفق داده و با آن تعامل داشته باشيم .

 

 

 

نويسنده بهزاد جعفري

آذر 1390

 

 

برای دانلود مقاله  " ویژگی حرفه ای ها " اینجا کلیک نمایید.

 

 

  •